1
Uw prijs
2
Uw gegevens
3
Bevestiging

Verzekeringnemer

De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering op zijn naam aangaat en betaalt.

Aanspreking
Voornaam
Achternaam
E-mail
Vul het e-mailadres in waarop u alle informatie in verband
met deze verzekering wilt ontvangen.
Bevestig e-mail
Geboortedatum
U moet meerderjarig zijn om een verzekering aan te gaan. Is de verzekering voor een minderjarige? In dat geval kunt u de verzekering op naam van een meerderjarige aangaan. Bij een tijdelijke verzekering voegt u de minderjarige toe als verzekerde persoon. Bij een verzekering voor een jaar kiest u voor "Gezin". Klik op "Aanpassen" om de gegevens te wijzigen.
Postcode
Plaats
Straat
Nummer
Bus
GSM
Meteen na het onderschrijven van de verzekering ontvangt u een gratis sms met daarin uw polisnummer en de bevestiging van uw verzekeringspolis.

Verzekerde personen

Voor maar 18 euro meer is uw hele gezin* verzekerd

Uw voertuig(en)

Een voertuig toevoegen

Uw contract

Vanaf wanneer wilt u verzekerd zijn?
In welke taal wilt u de documenten ontvangen?
* Onder "gezin" verstaan we de verzekeringnemer, de samenwonende partner of echtgeno(o)t(e), en de alleenstaande kinderen en familieleden die onder hetzelfde dak wonen. Ook de alleenstaande kinderen van de verzekeringnemer en die van de partner die op een ander adres wonen, zijn in de meeste gevallen verzekerd. Kijk voor een volledig overzicht in de algemene voorwaarden